Stephan Galon (ABVV): “Antiterrorismewet zet deur open naar criminalisering vakbond”

BRUSSEL – Gisteren verzamelde op de trappen van de Beurs een vijftigtal sympathisanten van Bahar Kimyongür. Bahar werd op 7 november 2006 tot vijf jaar cel veroordeeld op basis van de Belgische antiterrorismewetten. “Het ABVV heeft zich van in het begin zwaar tegen die wetten verzet,” zegt Stephan Galon, secretaris van de Algemene Centrale ABVV Brussel-Vlaams Brabant.

Elke week voeren de sympathisanten van Bahar actie. “Verzet is een recht! Résister n’est pas un crime!,” luidt het.

Wat is voor het Brusselse ABVV het belang van dit soort solidariteitsacties?

Galon: “Bahar is bekend bij ons allemaal. Op alle grote betogingen voor vrede in het Midden-Oosten en tegen de oorlog in Afghanistan en Irak stapte hij samen op met de syndicalisten. Maar het gaat om meer dan dat… Als je naar de daden kijkt die door Bahar gesteld zijn, zie je dat het voor 100% gaat om het uitdrukken van een mening.”

“Samen met juristen en een aantal hooggeplaatste mensen in de gerechtelijke wereld stellen wij vast dat er een verschuiving is in het strafrecht. Waar in het strafrecht normaal alleen dàden kunnen worden strafbaar gesteld, geldt dat vandaag ook voor meningen. Dat is totaal – maar dan ook totaal – onaanvaardbaar.”

“Voor ons gaat het in het geval van Bahar Kimyongür om het criminaliseren van militantisme. En we weten dat als één type militantisme aangevallen wordt, de deur wordt opengezet naar andere zaken.”

“Het recht op vrije meningsuiting is voor de vakbond van het allerwezenlijkste belang. De dag dat we die vrijheid niet meer hebben… dat we niet meer kunnen betogen en geen actie meer voeren… kunnen we de sociale strijd die onze voorouders 150 jaar geleden hebben ingezet niet meer verder zetten.”

Minister van Justitie Laurette Onkelinx heeft het verzet van mensenrechtenactivisten tegen de antiterrorismewetten een ‘criminele naïviteit’ genoemd. ‘We zijn in staat van oorlog,’ zei ze.

Galon: “Excuseer mij, maar als er een oorlog is dan gaat die over het feit dat er vandaag in onze samenleving mensen economisch worden uitgesloten. Dàt is de oorlog: dat aan de ene kant aandeelhouders verschrikkelijk rijk worden door op hun gat te zitten – niet dat we tegen winsten zijn, versta mij niet verkeerd: er moéten winsten zijn, syndicaal verdedigen wij dat… – maar dat aan de andere kant de uitsluiting in onze samenleving toeneemt.”

“De verschrikkelijke gebeurtenissen van 11 september in de VS mogen er niet toe leiden dat België de toer op gaat van het beknotten van het recht op vrije meningsuiting,” zegt Stephan Galon.

http://www.indymedia.be/nl/node/7538