Geen uitlevering Trabelsi aan de VS

Zoals bekend is de ex-voetballer Nisar Trabelsi voor tien jaar veroordeeld wegens het plannen van een aanslag op Kleine Brogel.  Hij zit ondertussen al negen jaar in de gevangenis, een groot deel daarvan in isolatie. Zijn straf zit er bijna op en nu vraagt Amerika om zijn uitlevering.

Wij van het Platform voor Vrije Meningsuiting vinden dat dit niet kan. Ten eerste, omdat hij de maximumstraf heeft gekregen in België voor de feiten waarvoor hij terechtstond. Ten tweede, omdat men niemand, in geen enkel rechtstelsel, twee keer voor dezelfde feiten kan veroordelen. Ten derde, omdat het tegen het internationaal humanitair recht is.

Het is een vaststaand feit dat de VS zich sinds de war on terror aan geen enkele internationale rechtsregel houdt, en, als het gaat om van terrorisme verdachten, zowel de conventies van Genève als de verklaring van de rechten van de mens uitdrukkelijk naast zich neerlegt. Daarover zijn tal van gezaghebbende rapporten verschenen. Ook aan beloftes die bij een uitlevering worden gedaan, houden ze zich niet. België mag volgens het Europees recht en de verklaring van de rechten van de mens, geen personen mag uitleveren aan landen die martelen, wat de VS sinds 9/11 zoals bekend heeft gedaan. En het is niet omdat ‘waterboarding’ intussen is afgeschaft dat nu plots alle bezorgdheid overbodig is.

Deze drie redenen zijn duidelijk, zonneklaar. Onweerlegbaar. Ze zouden vanzelfsprekend moeten zijn voor iedereen die het recht wil verdedigen en die onze rechtstaat niet wil opofferen tijdens de war on terror. Toch vrezen we dat hij hoe dan ook zal uitgeleverd worden. Minister van Justitie Stefaan De Clerck kan op elk moment beslissen om op het uitleveringsverzoek in te gaan. Misschien heeft hij het wat op de lange baan geschoven doordat de regering ontslagnemend is en hij dergelijke verstrekkende beslissingen niet kan of mag nemen. Wat er ook van zij, zodra er een nieuwe regering is, komt dat dossier weer met urgentie op tafel. De VS laat je natuurlijk niet al te lang wachten.

Voor alle duidelijkheid: wij hebben geen enkele sympathie voor het gedachtegoed, laat staan de terreurplannen van Trabelsi. Maar het is een morele plicht de grondrechten te verdedigen ook van degenen wiens ideeen men niet deelt en wiens daden men niet goedkeurt. Toelaten dat grondrechten worden aangetast voor gelijk wie heeft onvermijdelijk tot gevolg dat de uitzondering zich als een kanker verspreidt naar andere situaties. Daarom vragen wij uitdrukkelijk aan de minister van justitie om Nisar Trabelsi onder geen beding uit te leveren.

Voor het platform voor vrije meningsuiting:
prof. dr. Lieven De Cauter, filosoof, Kuleuven & RITS
prof. dr. Jean Bricmont, fysicus, UCL
Christophe Callewaert, DeWereldMorgen
Ludo De Brabander, Vrede vzw
Michel Genet, directeur Greenpeace Belgium
Eric Goeman, woordvoerder ATTAC Vlaanderen
prof. dr. Rudi Laermans, socioloog, Kuleuven
Benoit Van der Meerschen, président Ligue des droits de ‘l homme
Luk Vervaet, gevangenisleraar en -activist
mede-ondertekend door:
prof. dr. Karel Arnaut, Antropoloog, UGent
prof dr. Eric Corijn, sociaal geograaf, VUB
prof. dr. Patrick Deboosere, demograaf, VUB
Ida Dequeecker, feminist
Koen  Dille, bestuurslid Masereelfonds
Eric Hulsens, publicist
Joris Note, schrijver & essayist
dr. Stijn Oosterlynck, post-doctoral research fellow, ASRO, KU Leuven
Jean-Claude Paye, sociologue, écrivain
Luc Pien, filmmaker
prof. dr.Jan Teurlings, Universiteit van Amsterdam, Departement Mediastudies
Monika Triest, onderzoekster
prof. dr. Antoon Vandevelde, filosoof, president Hoger Instituut voor Wijsbegeerte, Kuleuven
prof dr. Karim Zahidi, filosoof UA

Meer info :http://www.statewatch.org/news/2010/aug/02belgium-trabelsi.htm